logo

Om advokatbyrån

Advokatbyrån Christer Wersäll AB har funnits i snart 20 år. Advokatbyrån är en byrå med anställda som har lång erfarenhet inom branschen. De rättsområden som byrån arbetar med är brottmål, personskaderätt, asyl- och utlänningsrätt samt familjerätt.

Advokat Christer Wersäll arbetade tidigare som domstolsjurist vid Förvaltningsrätten (fd. Länsrätten) i 11 år. Han bedrev därefter egen juristbyrå i 2,5 år, för att sedan arbeta som biträdande jurist på advokatbyrå i 5 år. Det var efter detta som han startade egen advokatbyrå. Advokat Christer Wersäll behärskar det svenska, engelska, och tyska språket. Juristexamen avlade Christer Wersäll år 1979.

Advokatsekreterare Caroline Wersäll är anställd på advokatbyrån sedan år 2008. Hon arbetar, förutom på advokatbyrån, även som lärare och korrekturläsare. Caroline Wersäll behärskar det svenska, engelska och tyska språket.