logo

Anställda

Christer Wersäll

Advokat Christer WersällAdvokat Christer Wersäll arbetade tidigare som domstolsjurist vid Förvaltningsrätten (fd. Länsrätten) i 11 år. Han bedrev därefter egen juristbyrå i 2,5 år, för att sedan arbeta som biträdande jurist på advokatbyrå i 5 år. Det var efter detta som han startade egen advokatbyrå. Christer Wersäll behärskar det svenska, engelska och tyska språket. Juristexamen avlade Christer Wersäll år 1979.

Caroline Wersäll

Advokatsekreterare Caroline WersällAdvokatsekreterare Caroline Wersäll är anställd på advokatbyrån sedan år 2008. Hon arbetar, förutom på advokatbyrån, även som lärare och korrekturläsare. Caroline Wersäll behärskar det svenska, engelska och tyska språket.