logo

Affärsjuridik

Affärsjuridik innefattar bland annat olika typer av avtal. Det kan gälla företagsöverlåtelser, kreditavtal, bolagsrätt, annan associationsrätt, straffrätt, avtals- och köprätt, arbetsrätt, konkurrensrätt och konsumtionsrätt.